Arbeidsanalyse lost tijdgebrek op

 

Tijd, tijd, tijd. U hebt er nooit genoeg van. Is dat erg? Ja! Een structureel tekort aan tijd zorgt voor stress, maakt dat werkzaamheden blijven liggen en zet uw bedrijfsresultaat ongemerkt onder druk. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor uw privéleven. Want is er nog wel tijd voor uw gezin?

 

Arbeidsbehoefte en –aanbod in kaart

Door de schaalvergroting in de melkveehouderij en het opstarten van tweede takken hebben steeds meer ondernemers een chronisch gebrek aan tijd. Met de Arbeidsanalyse van Huinink Advies worden de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod op uw bedrijf in kaart gebracht. Zo worden knelpunten opgespoord en kunnen ze heel gericht worden opgelost. Het arbeidsaanbod breng ik in kaart door per activiteit de tijd te registreren en deze in een grafiek te zetten (klik hier voor een voorbeeld). Op basis van de omvang van het bedrijf, huisvesting en mechanisatie krijg ik vervolgens een goed inzicht in de arbeidsbehoefte. Deze wordt zichtbaar gemaakt middels een Arbeidsscan. Vervolgens wordt snel duidelijk waar de schoen precies wringt. Samen zoeken we naar oplossingen: het anders inrichten van een werkproces, het bij specifieke werkzaamheden inhuren van vreemde arbeid, automatiseren of afstoten van specifieke activiteiten op het bedrijf.

  

Ook genoeg van die eeuwige drukte en voortdurende stress? Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek over de Arbeidsanalyse van Huinink Advies.

 


 

Studiegroepen

De arbeidsananlyse is ook uitermate geschikt voor studiegroepen. Door de gemaakte uren naast die van uw collega's te zetten ziet  u waar de verschillen zitten.

 

 

Interesse? Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek.

 


 

Direct contact

Telefoon:
+31 (0)6-13807901

Email:
info@huininkadvies.nl


twitter facebook linkedin


Nieuwsbrief